Somos unha empresa de Servizos integrada por un equipo de profesionais altamente cualificados, que aplican os seus coñecementos técnicos e a súa experiencia para ofrecerlle solucións.

Vintecinco anos de experiencia aportáronnos coñecemento dos beneficios que reportan para os empresarios e directivos, os servizos externos de Auditoría e Consultoría.

Estes beneficios se conseguen soamente, cun espírito decidido de colaboración e confianza recíproca, que buscamos nos nosos clientes.

Por iso poñemos ao dispor dun equipo altamente cualificado, coa intención de ofrecer solucións profesionais para a súa empresa nos seguintes campos:

  Auditoría de Contas Anuais.

 • Contas Anuais.
 • Informes Especiais.

  Consultoría.

 • Xestión Ambiental.
 • Implantación Contabilidade de Costes.
 • Contabilidad de Xestión.
 • Empresa Familiar.
 • Operacions de Reestructuración Empresarial. (fusions, escisions, Troco de valores)

  Asesoría.

 • Fiscal e Tributaria.
 • Xurídico- Mercantil.
 • Laboral.
 • Contable.

  Informes e Proxectos.

 • Estudos de Viabilidad.
 • Avaliación de Proxectos.
 • Expedientes de subvención.

  Economía Forense.

 • Preparación de concurso de acredores.
 • Arbitraxes.
 • Informes periciales.
 • Dictame de Peritos.
 • Administración xudicial e administración forzosa.
 • Plans de viabilidade e reflotación.
 • Preparación de concursos.
 • Procedementos concursais.

 

© Cendal