A nosa política de calidade, baséase na estabilidade profesional, fomentando a formación e a superación profesional.

En Cendal traballamos baixo os seguintes principios

Calidade de Servizo: O obxectivo principal do despacho é prestar servizos da maior calidade. A nosa política de estabilidade de emprego e formación continua, favorecen a superación persoal consiguiéndose o obxectivo de Mellora Continua.

Eficacia e Rapidez: Os servizos deben ser prestados coa máxima calidade e no menor prazo posible. As solucións fose de prazo, non son solucións.

Trato Personalizado: Sabemos que o coñecemento por parte do cliente dos seus problemas e obrigas é a única forma de atopar solucións válidas, por iso, facemos deste un obxectivo primordial para nós.

Anticipación: Traballamos para gañar confianza e lealdade dos clientes, adiantándonos ás súas necesidades, o mellor problema é o que non se presenta. Así, incluímos visitas periódicas ás oficinas dos nosos clientes.

Confidencialidade: A confianza que inspiramos nos nosos clientes, baséase na absoluta confidencialidade mantida sobre calquera información que recibimos.

Ética Profesional: Un alto sentido ético e unha gran profesionalidade, son calidades indispensables, para integrarse no noso equipo de profesionais.

 

© Cendal