Estudos de Viabilidade.
Avaliación de Proxectos.
Expedientes de subvención.
Diagnósticos empresariais.
Estudos económico- financeiros


© Cendal