Preparación de concurso de acredores.
Arbitraxes.
Informes periciales.
Dictame de Peritos.
Administración xudicial e administración forzosa.
Plans de viabilidade e reflotación.
Preparación de concursos.
Procedementos concursais.


© Cendal