30.06.2009 / Ayudas y Subvenciones
SUBVENCI?NS PARA O FOMENTO DA PROPIEDADE INDUSTRIAL

O obxectivo é fomentar a propiedade industrial en Galicia, tanto a nivel nacional como internacional. O prazo de presentación de solicitudes rematará o 15 de novembro 2009.

CONCEPTOS E GASTOS SUBVENCIONABLES

a. Solicitude de calquera título de propiedade industrial (invencións, deseños industriais e signos distintivos). Inclúense todos os trámites, desde a solicitude ata a expedición do título, correspondente á obtención de novos títulos: taxas aplicadas, consultoría externa.

b. Mantemento de calquera título de propiedade industrial.

Solo se admitirán aqueles gastos que fosen realizados e pagados  dentro do período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2009 e o 15 de novembro.

FINANCIAMENTO

A axuda asume a forma de subvención a fondo perdido e a súa contía será de ata o 70% dos gastos subvencionables.

Quedamos o seu dispor para ampliarlle mais información sobre esta ou outras convocatorias de axudas que poidan resultar de seu interes.

Descargar documento adjunto

© Cendal