30.06.2009 / Ayudas y Subvenciones
SUBVENCI?NS PARA A ADQUISICI?N DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL

OBXECTO

O obxecto destas axudas é incentivar o desenvolvemento de actuacións  de investimentos en equipamento industrial que incida na capacidade competitiva das empresas.

BENEFICIARIOS

 As empresas privadas con domicilio ou centro social en Galicia, que acrediten a súa inscrición nalgún dos epígrafes incluídos como subvencionables.

INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES

Serán subvencionables os investimentos en activos materiais novos, equipamento industrial, directamente vinculados coa actividade principal da empresa.

Os gastos subvencionables deberán estar realizados e efectivamente pagados entre o 1 de xaneiro de 2009 e o 4 de decembro de 2009.

O prazo para presentar as solicitudes remata o 24 de xullo de 2009.

INTENSIDADE DAS AXUDAS

A intensidade da axuda poderá alcanzar o 30% para empresas que superen o límite de PEME e o  45% para microempresas.

Descargar documento adjunto

© Cendal